Parada espessa

VARIETAT

Negret N-9 empeltat sobre ‘Dundee’ i ‘Newberg’

ANY DE PLANTACIÓ

2015

MARC DE PLANTACIÓ

6×4

ORIENTACIÓ

Nord-oest – Sud-est

ASSAJOS REALITZATS / EN CURS

  • Diferències entre patrons radiculars
  • Control del ‘borró sec’

POL·LINITZADORS

Tonda di Giffoni

SISTEMA DE REG

Superficial per goteig

TIPUS DE PODA

Esporga dels rebrots