L’avellana és una fruita seca procedent de l’Àsia que és molt apreciada en la gastronomia. Es va introduïr a les comarques del Camp de Tarragona al segle IX, i des de llavors, forma part indissociable del seu paisatge.

Propietats

Com és sabut, a més de les seves apreciades qualitats organolèptiques, la seva incorporació a la dieta resulta molt saludable . Destaquen, entre d’altres beneficis, el seu alt valor nutritiu, les seves característiques antioxidants i, gràcies als seus greixos monoinsaturats, la seva efectivitat per combatre els nivells elevats de colesterol.

ALT VALOR
NUTRITIU

COMBATRE EL
COLESTEROL

CARACTERÍSTIQUES
ANTIOXIDANTS

Principals productors

Turquia, amb una producció de prop de 780.000 tones l’any 2019, i, a una considerable distància, Itàlia, amb prop de 100.000 tones, lideren el mercat mundial de l’avellana, en el qual Espanya és el 10è productor, amb més de 12.300 tones el mateix any. D’aquestes, aproximadament un 90% es concentra en les plantacions catalanes de Tarragona i Girona, que ocupen prop de 10.000 hectàrees d’extensió, de les quals quasi 3.000 són dels socis de Coselva.

Només un terç, però, de la superfície conreada a la dècada dels 80.

Condicions meteorològiques

L’avellaner es desenvolupa en un clima temperat, però el seu conreu exigeix també el fred –aproximadamentt 700 hores a l’any per sota dels 7 graus– i unes condicions d’humitat que l’evolució del clima ha deixat de garantir.

CLIMA
TEMPERAT

HUMITAT

700 HORES/ANY
SOTA 7ºC