Col·lectivitat

VARIETAT

Negret autoarrelat

Negret x ‘Dundee’

ANY DE PLANTACIÓ

2014

MARC DE PLANTACIÓ

6×4

ORIENTACIÓ

Est – Oest

ASSAJOS REALITZATS / EN CURS

  • Assaig estratègies de reg:
  1.  R0: Aportació de juny a setembre
  2.  R1: Aportació d’abril a setembre, segons ETc
  3. R2: Aportació d’abril a setembre, segons sondes
  4. R3: Aportació d’abril a setembre, segons sondes i reg enterrat
  • Assaig de poda mecànica en formació
  • Parcel·la control del badoc

POL·LINITZADORS

Gironell, Vermellet i Segorbe

SISTEMA DE REG

Segons tesis de l’asaig

TIPUS DE PODA

Poda mecànica en formació i esporga dels rebrots